logo+420 272 088 370email

Princip

Indukční technologie – Komfortní a účinná

Od registrace prvního patentu indukční technologie z roku 1915 vynálezcem Dr. Albertem Kleinem a založení společnosti LTG-ag roku 1924 jsou indukční jednotky průběžně vyvíjeny a zdokonalovány.

Princip indukce

Primární průtok čerstvého vzduchu, který je přiváděn přes trysky vytváří volný proud a podtlakem strhává do proudu okolní vrstvy vzduchu, čímž dochází k přisávání sekundárního vzduchu z místnosti. Tato „indukce“ probíhá uvnitř indukční jednotky.

Speciální konstrukce umožňuje nasávání sekundárního vzduchu z místnosti přes tepelný výměník, kde dochází k jeho úpravě. Uvnitř jednotky dojde ke smíšení primárního a sekundárního vzduchu, který je následně distribuován do místnosti.

Popis indukční jednotky

Indukční jednotky jsou moderní zařízení, která umožňují zajistit změnu stavu vzduchu a jeho distribuci s minimálními energetickými nároky a nízkou hlučností.

Indukční jednotka neobsahuje ventilátor, její funkce je zajištěna průtokem primárního vzduchu, který je přiváděn tryskami a vyvolaným ejekčním účinkem je přisáván sekundární vzduch z místnosti.

Jedná se o tzv. kombinovaný klimatizační systém, který je vhodný zejména pro aplikace s běžnou tepelnou zátěží, cca do 80 W/m2 a nutností přívodu čerstvého vzduchu.

LTG indukční jednotky poslední generace jsou energeticky účinná a komfortní zařízení, která umožňují nízkoenergetický provoz řízený podle skutečné potřeby pomocí technologie LTG SmartFlow.

© 2014 Sokra.cz, web vytvořilo Look4vision.cz